Εμφακέλλωση κάρτας-έντυπου

  • Εκτύπωση

Εμφακέλωση εντύπου με επικολλημένη κάρτα και ταυτοποίηση μεταβλητών δεδομένων κάρτας-έντυπου με φάκελο.